Whitepaper_ontslag_bij_ziekte

Ontslag is een complexe zaak, zeker wanneer de medewerker ziek is of zegt dat te zijn. Wanneer geldt het opzegverbod en wanneer mag een zieke werknemer toch worden ontslagen?

In deze whitepaper vindt u zes voorbeelden van werkgevers die de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer ontbonden. Hoe oordeelde de rechter?